Bli miljönär-vänlig: Låna dig till gratis tv-tittande

En borrmaskin används i genomsnitt bara några minuter per år. Hyr eller låna av grannen istället för att köpa en egen. Eller köp en gemensamt att dela på. Det spar både du och miljön på. För det är ju hålen du behöver ha, inte maskinen, eller hur?

Bästa sättet att bli rik är just att laga, låna och återanvända. Det tjänar både du och miljön på. Det är alltså miljönär-vänligt.

Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. Den vägleder dig till smarta och hållbara sätt att leva. Gå in på miljönär.se och få fler råd om hur du blir miljönär.

Märkningen miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att inspirera till en hållbar konsumtion. Vi vill uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Dem vi vill ge vårt guldmärke.

– Att minska avfallet är en viktig fråga för oss alla. Förvisso är vi duktiga på att återvinna material och energi ur vårt avfall i Sverige. Men att avfallsmängderna ökar så snabbt är helt enkelt inte hållbart.

Idag har vi ett 80-tal miljönär-märkta verksamheter runt om i landet. Hjälp oss att hitta fler! På miljönär.se kan du ansöka om att märka din egen verksamhet.

Så här räknade vi

Det antogs att en borrmaskin hyrs ut 100 gånger under sin livstid, och att detta ersätter inköp av 10 borrmaskiner. I praktiken innebär detta att man hyr maskinen 10 gånger för varje köpt borrmaskin. Det sparar 25 kilo koldioxidutsläpp, vilket motsvarar att dagligen titta på en 65” platt-tv (LED) i över fem timmar i ett helt år. 

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum