Bra betyg till kommunernas avfallshantering

Medborgarna ger kommunernas avfallshantering bra betyg. Exempelvis är 87 procent nöjda eller mycket nöjda med hämtning av hushållsavfall och 85 procent är nöjda eller mycket nöjda med besöket vid återvinningscentral. Uppgifterna finns i vår årliga rapport Svensk Avfallshantering.

I slutet av maj kunde vi presentera den preliminära statistiken för hushållsavfall 2012. Nu har vi fått in ytterligare underlag och kan presentera de slutgiltiga siffrorna i Svensk Avfallshantering. Den totala mängden behandlat hushållsavfall var förra året 4 398 680 ton, en ökning med 1,1 procent från 2011. Utslaget per person blir det 460,3 kg. Den behandlingsmetod som ökar mest är biologisk återvinning, som ökade med 3,0 procent. Deponeringen minskade med 14,7 procent. För övriga behandlingsmetoder är skillnaderna små. Materialåtervinning minskade med 0,2 procent och energiåtervinning ökade med 1,6 procent.

Drygt hälften av hushållsavfallet, 51,6 procent, går till energiåtervinning. 32,3 procent till materialåtervinning och 15,3 procent till biologisk återvinning. Endast 0,7 procent går till deponering.

– Genom kommunernas ansvar för hantering av hushållsavfallet har insamlings- och behandlingsmetoderna utvecklats så att allt mer av avfallet kan tas tillvara. Den avfallsutredning som ligger och som det förväntas komma proposition på, föreslår att kommunerna ska få ansvar även för insamling av förpackningar och tidningar. Det skulle ge kommunerna möjlighet att utveckla insamlingssystemen ytterligare och därigenom öka återvinningen till nytta för miljön, för samhället och för medborgarna som får bättre service.

– Nu återstår utmaningen att minska avfallsmängderna, även detta är en uppgift där kommunerna kan gå i bräschen, säger Avfall Sveriges VD i en kommentar till statistiken.

Svensk Avfallshantering 2013 finns för nedladdning på www.avfallsverige.se

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, mobil 070-662 61 28

Jenny Westin, rådgivare för statistik m.m., jenny.westin@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum