Brev till regeringen om fortsatt skattebefrielse för biogas

Avfall Sverige, Energigas Sverige, LRF och Svenskt Vatten har i ett gemensamt brev till regeringen påtalat att skattebefrielsen för biogas bör gälla under en tioårsperiod eller åtminstone till utgången av år 2020.

– En kortare förlängning än till år 2020 innebär enligt oss en helt oacceptabel osäkerhet för våra medlemmar och riskerar att leda till en stegvis nedmontering av hela biogassverige, skriver de tre organisationerna.

Ladda ner och läs hela brevet


Skriv ut:

Datum