Brukarstudie för konceptförslag av förslutningsbara papperspåsar för optisk sortering och sopsug

Sammanfattning

Det går att göra förslutningsbara papperspåsar för matavfall för att användas vid optisk sortering och sopsug för hushållsavfall. En typ av papperspåse används redan i sopsuganläggningar och har fungerat som referens för en alternativ papperspåse. Båda påsarnas förslutningar har tagits fram av Smedlund Miljösystem AB.

Bakgrunden till projektet är problem med de transportpåsar för matavfall som används i systemen för optisk sortering och sopsug. Dessa påsar är idag av plast vilket ger ett sämre material för biogasrötning. Innehållet blir blött och ruttet och med för lågt pH. Papperspåsar har klara fördelar framför plastpåsarna i detta avseende men då behöver tillförlitliga förslutningar användas. Förslutningarna ska också vara användarvänliga och lätta att förstå.

Genom intervjuer, enkäter och observationer studerades användarvänligheten hos de båda typerna av papperspåsar. I en korttidsstudie intervjuades 17 personer i olika åldrar. Dessutom gjordes olika tester. Det gjordes även en långtidsstudie hos 27 flerfamiljshushåll med utvärderingar och analyser efter 3-4 veckors användning. 
Studien visar att påse B inte är tillräckligt användarvänlig i sitt nuvarande utförande. Den är svår att förstå och hantera. Men bristerna är relativt enkla att åtgärda. Påse A försluts enkelt genom att vika ihop toppen av påsen medan påse B kräver fler moment som är svårare att förstå. Detta kan åtgärdas genom tydligare anvisningar och markeringar på påsen. Sammantaget upplevs påse A som lättare att bära genom ett naturligt grepp om vikningen, medan påse B upplevs som stabilare förpackad.


Skriv ut:

Datum