Bygg en återvinningscentral! Uppdaterad manual för utformning av återvinningscentraler

Manualen utgör ett stöd för den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral. Manualen är en uppdatering av den mycket uppskattade manualen som togs fram 2013.

För många kommuner är nybyggnad eller ombyggnad av en återvinningscentral en sällan förekommande arbetsuppgift. Det innebär att det oftast inte finns upparbetade rutiner att följa. Ekonomiskt är en återvinningscentral också en relativt stor kostnad både vid anläggandet och vid den framtida driften.

Sammantaget är det därför viktigt att processen och utformningen blir bra. Syftet med den här manualen är att ge ett bra stöd till den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral. Manualen innehåller information om hur processen för utformning vanligtvis ser ut samt belyser vad som bör beaktas för att skapa ändamålsenliga återvinningscentraler. Fokus ligger på planeringen och de frågor som är specifika för just återvinningscentraler. Manualen omfattar inte driften av anläggningen, exempelvis rutiner för hantering av farligt avfall.


Skriv ut:

Datum