"Cirkulär ekonomi är större än förpackningsinsamlingen"

Det är självklart att återvinningen måste öka. I Sverige handlar det om att förändra insamlingsansvaret så att de nya miljömålen kan nås på ett rationellt sätt. Men, vi får inte glömma bort att den största miljövinsten nås genom minskade avfallsmängder och mer återanvändning. Stora delar av Europa behöver en total make over för att kunna skapa en sådan hållbar avfallshantering. Det skrev Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en debattartikel i tidningen Miljö&Utveckling 29 mars.

FTI:s vd Kent Carlsson gick i svaromål i samma tidning och menade att ett kommunalt insamlingsansvar skulle motverka en cirkulär ekonomi. I en slutreplik svarar Weine Wiqvist:

– När Europa diskuterar hur hela resurshushållningen i samhället kan förbättras, då ägnar sig näringslivet i Sverige åt förpackningsinsamlingen. När EU-kommissionen lämnar förslag som ska göra producentansvaret tydligare vill företrädare för producenterna i Sverige fortsätta göra som man alltid gjort.

Läs slutrepliken i Miljö&Utveckling


Skriv ut:

Datum