Cirkulär ekonomi på Europa-nivå

Om konst en att sluta kretsloppet genom avfallshantering och källsortering skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i magasinet ”The European Files Magazine on Circular Economy”. Septemberutgåvan av det innehållsrika magasinet har temat "Circular Economy in Europe – Towards a new economic model". 

Läs magasinet här (Wiqvists artikel finns på sidan 28)


Skriv ut:

Datum