tangentbord dator

Dags att lämna statistik i Avfall Web

Nu har Avfall Web öppnat för registrering av 2019 års avfallsstatistik. Fram till den 15 april går det bra att mata in era siffror.

Avfall Sveriges statistikverktyg, Avfall Web, ger kommunerna möjlighet till jämförelser, benchmarking och uppföljning. Systemet ligger också till grund för den nationella statistiken av hushållsavfall som Avfall Sverige tar fram varje år. Avfall Sverige levererar också statistikunderlag till bland andra Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SCB.
En rationell hantering av statistiken är en förutsättning för utveckling av verksamheten och en hjälp för att uppnå miljö- och kvalitetsmål. Avfall Web ska underlätta rapportering till myndigheter och uppföljning av avfallsplanering. På köpet fås också ett unikt underlag för en heltäckande nationell avfallsstatistik.

Läs mer om Avfall Web
 


Skriv ut:

Datum