Debatt på Avfall Sveriges årsmöte: Konsumtion är en miljöfråga

våra köpvanor påverkar miljön debatterades livligt vid Avfall Sveriges årsmöte.

Ulrika Holmberg, Centrum för Konsumtionsvetenskap Handelshögskolan i Göteborg, menade att vi måste ställa om konsumtionen och köpa färre prylar, men inte nödvändigtvis för mindre värde. Ett synsätt Ebba von Sydow, Veckorevyn, instämde i, i alla fall till delar.

Jonas Frycklund, Svensk Näringsliv, menar att konsumtion är en förutsättning för teknikutveckling, som i sin tur är en förutsättning för hållbar miljö.Tomas Ekvall, IVL, satte fokus på produktionen, som kan bli betydligt mer materialeffektiv, vilket sparar resurser och resulterar i mindre avfall.

De företag som inte hanterar en miljöanpassad omställning av produktionen i tid, riskerar att få stora problem, menade Bo Ekman, Tällberg Foundation. Och politikerna måste ta en tydligare roll för att styra produktion och konsumtion rätt. Bo Ekman kallade det en ”politikens återkomst”.

En av Avfall Sveriges konklusioner, genom Kaj Andersson, chef för Kretsloppskontoret i Göteborg, var att de politiska diskussionerna om gränsdragningar och ansvarsområden är för snäv. Vi borde i stället tala om konsumtion och avfall, bland mycket annat.  Sverige har lyckats väl med att hantera de växande avfallsmängder som kommer av den ständigt ökande konsumtionen. Det har gett oss en värdefull kompetens och teknik som vi bör arbeta för att föra ut till andra delar av världen, som själva inte haft möjlighet att utveckla detta.

Ett bättre samarbete mellan kommuner, näringsliv och politiker skulle underlätta en sådan satsning och bidra till att göra konsumtion till en möjlighet istället för ett hot. 

För mer information kontakta Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.seAnna-Carin Gripwall, info.chef Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum