Den gamla konservburken fixar söndagssteken

I soppåsen gör konservburken däremot ingen nytta. Till skillnad från de brännbara soporna kan den inte omvandlas till värme och el.

Så se till att sortera rätt – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Se våra filmer på Youtube

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. Det kräver mycket mer energi att utvinna ny metall till en konservburk än att använda återvunnet material. Men då gäller det att soporna är rätt sorterade redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-35 66 08, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.


Skriv ut:

Datum