Den nya dataskyddslagstiftningen GDPR

Den 25 maj ersättes personuppgiftslagen med EU:s nya dataskyddsförordning samt därtill ansluten nationell lagstiftning. Den här dataskyddsreformen medför en del ändringar i kraven på hantering av personuppgifter hos bolag, myndigheter och andra organ. Reformen är omfattande med avseende på detaljer och får dessutom omfattande konsekvenser.

Rapporten ger vägledning till framförallt de kommunala avfallsorganisationerna när det gäller hur personuppgifter inom ramen för avfallshanteringen ska, får och kan hanteras.
 


Skriv ut:

Datum