Den svenska avfallsbranschen möts i Gävle

• Vad händer just nu inom avfallshanteringen i Sverige och inom EU?

• Parisavtalet – är det bara en kuliss eller är det möjligt att nå målen?

Det är tre stora och viktiga frågor som kommer att besvaras på Avfall Sveriges årsmöte i Gävle 31 maj – 1 juni. På årsmötet deltar cirka 550 tjänstemän och förtroendevalda inom avfallsbranschen.

Årsmötet tar upp flera andra aktuella frågor i omvärlden som har stor betydelse för branschen:

Yvonne Ruwaida, statssekreterare på Miljö- och energi departementet, talar om regeringens avfallspolitik. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, presenterar klimatavtalet. Ola Alterå, som leder regeringens utredning om styrmedel för ökad återanvändning, ger en insyn i utredningens arbete. Inger Ek, generaldirektör för den nya Upphandlingsmyndigheten, förklarar hur myndigheten kan bistå kommunerna.Vi får också ta del av alldeles färsk statistik över hushållsavfall i Sverige.

I samband med Avfall Sveriges årsmöte delar Gästrike återvinnare ut sitt jubileumspris till modiga företagare i miljöbranschen. Avfall Sverige delar ut stipendier och utser även årets Avfall Web-kommun.

I anslutning till konferensen visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är på Avfall Sverige-utställningen som branschens nyheter visas först.

Årsmötet hålls på Konserthuset i Gävle med start kl. 11.00 den 31 maj, mötet avslutas kl. 13.30 den 1 juni. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 31 maj. Programmet finns på avfallsverige2016.se. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 30 maj.


Skriv ut:

Datum