Det finns inget avfall

– Att se till att det blir så lite avfall som möjligt ger större miljövinst än återanvändning och återvinning, säger Anna-Carin Gripwall på Avfall Sverige.

Det är tredje året i rad som Avfall Sverige med stöd av Naturvårdsverket lyfter frågan att förebygga avfall genom EU-projektet ”Europa minskar avfallet”, som arrangeras genom en temavecka den 19-27 november. 20 EU-länder deltar i veckan och i Sverige bidrar 83 projektanordnare med över 200 aktiviteter.

Exempel på aktiviteter är samarbete med hjälporganisationer, att minska matavfallet, kokböcker för rester, bytardagar på arbetsplatser och att mäta mängden matavfall i skolor.

– Målet är att nå så många invånare som möjligt, med hur miljön påverkas av det vi slänger, säger Anna-Carin Gripwall på Avfall Sverige. Vi vill både berätta om vikten av att förebygga avfall och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Genom EU:s ramdirektiv för avfall har Sverige förbundit sig att arbeta för att förebygga avfall, genom att sträva efter mer hållbar produktion och konsumtion.

– Direktivet ställer också krav på att Sverige ska ta fram nationella program för att förebygga avfall, och det är något vi arbetar med, säger Sanna Due på Naturvårdsverket. Enligt direktivet ska det vara klart 2013.

Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket.

Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter. Se www.minskaavfallet.se och också den europeiska sajten www.ewwr.eu

För mer information kontakta:

Sanna Due, handläggare, Genomförandeavdelningen, 010-698 1432, sanna.due@remove-this.naturvardsverket.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum