Det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken

Inbjudan till Almedalsseminarium

Tid & plats: Måndag 3 juli kl.10:30-11:45, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Det lokala kretsloppet är exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Det handlar om att hushålla med resurser; att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över. Genom att använda våra resurser smartare sparar vi både pengar och miljö, och blir på köpet mindre beroende av att importera energi. 

Diskussionen om cirkulär ekonomi fastnar ofta vid avfallshantering, med återanvändning och materialåtervinning i fokus. Det är självklart en viktig del, men samverkan mellan olika delar av infrastrukturen gör också att vi kan vi cirkulera mer. För en utvecklad cirkulär ekonomi behövs väl fungerande infrastruktur som möjliggör kretslopp och skapar hållbara städer. Det kräver politiska beslut som ger långsiktiga och tydliga spelregler.

Medverkande

Rickard Nordin, Riksdagsledamot (C), Åsa Westlund, Riksdagsledamot (S),
Anna Tenje, Kommunalråd, Växjö (M), Björn Jansson, Regionråd, Gotland(S),
Ingela Hiltula, Bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket,
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige, Pernilla Winnhed, VD, Energiföretagen Sverige
Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige, Anna Linusson, VD, Svenskt Vatten
Folke Rydén, Moderator

Arrangörer: Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten

Kontakt: Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 0706-62 61 28

Välkommen!

Se filmen om cirkulär ekonomi i praktiken


Skriv ut:

Datum