Det ska vara roligt att sopsortera!

Kommunikatörer inom avfallsbranschen arbetar för att påverka invånare att sopsortera mer och konsumera hållbart. En pinfärsk rapport, Påverka beteende genom systematisk återkoppling, reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt i avfallsfrågor. Det handlar om att påverka tusentals invånares beteende med hjälp av positiv återkoppling och teknik.

– Det räcker inte med känslan att jag gör rätt, för att folk ska göra det behöver det vara roligt att sopsortera också, säger Eva B Nilsson projektledare för forskningsrapporten. Koppla till känslan när du fastnar i ett spel, den positiva återkopplingen du får via tekniken gör att du engagerar dig mer, fortsätter Eva.

Avfallsbranschen brottas med att få invånare att konsumera mer hållbart, men också att sortera mer, lämna in sitt farliga avfall och konsumera hållbart. Kommuner inspirerar om varför, hur och vad medborgarna ska göra. Men beteendevetenskaplig forskning visar att det som har störst inverkan på vad jag som person väljer att göra är de konsekvenser som mitt beteende får. Alltså - det som händer eller inte händer, precis när jag utfört en aktivitet.

Med forsknings- och teoriförankrade resonemang redogör rapporten varför kommunikation för att förändra och förstärka invånares beteenden bör utgå från inlärningspsykologi, positiv återkoppling och gamification. Rapporten ger även idéer på att omsätta forskning till praktik. För att förankra projektets teorier, litteraturstudier och intervjuer genomfördes en workshop med deltagare från spelvärlden, avfallsbranschen samt politiker.

För att öka engagemanget hos våra invånare bör branschen gå ett steg till och göra återkopplingen attraktiv. Kunskapen om lyckad återkoppling hämtar vi bland annat från spelens värld, från forskning om gamification. Gamification sätter återkopplingen i ett spel-liknande sammanhang som engagerar användarna mer. Rapporten ger flera exempel på gamification både inom och utanför avfallsbranschen.

Projektet finanserades av Avfall Sverige och rapporten finns för nedladdning på Newsdesk. Författare är Eva B Nilsson, kommunikationskonsult, Magnus Johansson, legitimerad psykolog och beteendeingenjör, och Jonas Kågström, universitetslektor.

Kontakt

Eva B Nilsson, 070 72 98 138, eva@remove-this.evabe.remove-this.se, www.evabe.se

Magnus Johansson, magnus@remove-this.beteendeingenjor.remove-this.se, 070 288 61 40, www.dobasics.se

Jonas Kågström, jkm@remove-this.hig.remove-this.se, 026 64 87 85

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, 070-6626128


Skriv ut:

Datum