Det var en gång en soptipp…

I år fyller Avfall Sverige 75. I ett trekvarts sekel har Avfall Sverige utvecklat, utbildat, fajtats, samtalat och samverkat för att skapa en bra avfallshantering. I en jubileumsskrift har vi gjort några nedslag hos medlemmar som berättar hur det gick till, men vi får också se vad som väntar framöver.

Minns ni 1969? Då kom miljöskyddslagen, som reglerade hur avfall skulle hanteras. Året efter kom den kommunala renhållningslagen. Strax därefter startade Dag Lewis Jonsons långa karriär inom avfallshanteringen. I jubileumsskriften berättar han om utvecklingen från soptippar med öppna bränder till hållbar hantering och fokus mot förebyggande.

Du kan också läsa om den resa som energiåtervinningen gjort, med moratoriet 1986 som stoppade vidare utbyggnad och som resulterade i avancerad rening av rökgaserna, fram till dagens planer på CCS.

Insamlingen är en historia i sig, som sedan 1947 sett allt från hästar till papperssäckar och underjordsbehållare. Nu träder digitaliseringen in för att ytterligare effektivisera hanteringen, och därmed ytterligare spara på resurserna.

Min företrädare Weine Wiqvist, som var vd för Avfall Sverige under 25 år, berättar om föreningens påverkansarbete, där mycket skett i det tysta. Han lyfter också fram det som kanske varit viktigast för att kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar: samverkan. Det har gett muskler och möjligheter av ett helt annat slag än vad som varit fallet om varje kommun på egen hand skulle ha tagit sig an uppgiften att lösa det avfallsansvar som ålagts dem. 

Det finns många milstolpar i avfallshanteringens utveckling: återvinningscentralerna, biokolen, återbruken för att nämna några. Och Avfall Sveriges kommunikationskampanjer inte att förglömma – de flesta vet väl vid det här laget att man kan köra närmare 100 km på 1 000 bananskal. Allt detta kan du läsa om i jubileumsskriften.

Vi hoppas att den kan ge några aha-upplevelser och påminna om det fantastiska i svensk avfallshantering. För det är lätt att bli blind för det som händer utanför dörren. Sedan 1947 har vi sett en otrolig utveckling som möjliggjorts av massor av kreativa och dedikerade avfallshanterare – och genom miljontals engagerade medborgare. Och vi fortsätter nu i samma hållbara riktning.

Tack till alla som är med om att skapa världens bästa avfallshantering – det ska vi fira!

Tony Clark, vd Avfall Sverige

Läs mer i Från soptipp till cirkulär ekonomi


Skriv ut:

Datum