Diskussion på Avfall Sveriges årsmöte: Är konsumtion en miljöfråga?

- Medför ökad konsumtion också ökad miljöförstöring?

- Står tillväxt i motsats till miljö och återvinning?

 Konsumtionen har seglat upp som en het miljöfråga. Kopplingen mellan konsumtion och avfallsmängd har lyfts i debatten. Tidigare har avfallsbranschen fått frågan om vad som görs åt ökande avfallsmängder. Fler och fler frågar nu i stället hur man kan ställa om sin konsumtion, till nytta för miljön.

Hur mycket mer sopor orkar samhället ta emot?  Ska kommunerna ta ansvar för att minimera avfallsmängderna? Vilken roll bör kommunerna ha framöver?

Välkomna till Avfall Sveriges årsmöte och intressant debatt

9.00    Förändrade konsumtionsmönster                  
Ulrika Holmberg, Centrum konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, Göteborg

9.20    Forskning och framtida avfallsmängder
Thomas Ekwall, Forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering, IVL

9.40    Köp mera grejer och rädda miljön!
Jonas Frycklund,  Svenskt  Näringsliv

10.40  Näringsliv - offentlig sektor i samverkan     
Bo Ekman, Tällberg Foundation

11.15     Konsumtion som livsstil                                       
Ebba von Sydow, chefredaktör, Vecko-Revyn

11.45    Diskussion: Hur går målet om minskade avfallsmängder ihop med ökad konsumtion?

12.30  Uppsummering 

 

Plats:  Falun, Ex-huset, Dalregementet

Tid:     4 juni kl 9 - 13

Massmedia är även välkommen att lyssna på ”Vilket väger tyngst – samhällsnytta eller konkurrens? En diskussion om framtidens avfallspolitik, dagen före, dvs den 3 juni, kl 9-13, samma plats. 

Vänligen, anmäl intresse att delta senast 2 juni.  

Välkomna!

För mer information/anmälan, kontakta A-C Gripwall, info.chef Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

 


Skriv ut:

Datum