Dokumentation från remisskonferens 26 augusti

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige anordnade den 26/8 en remisskonferens om Miljödepartementets remiss ”PM Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper”. 

Nu finns remisskonferensen att ta del av i efterhand.

Remissen skickades ut den 1 juli och remissynpunkter ska ha inkommit till Miljödepartementet senast den 30 oktober. Frågan är av stor betydelse för kommuner och även de som inte fått remissen direkt från Miljödepartementet har möjlighet att svara.
 


Skriv ut:

Datum