Du kan köra 12 mil på din skrotade cykel

Så se till att lämna dina grovsopor till återvinning – det tjänar vi alla på i längden.

Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. När man bryter ny malm för att producera en cykel blir utsläppen av klimatgaser betydligt större än då återvunnet material används. Men då gäller det att sortera rätt redan från början.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, tel 040-35 66 08, mobil 070-662 61 28


Skriv ut:

Datum