Eco-Tech 2007. Proceedings. Part I, Part II

Rapporten utgör en sammanställning i två delar av föredragen hållna vid den internationella konferensen Eco-Tech 2007, 6th Internatonal Conference on Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Energy from Waste, Remediation of Contaminated Sites and Emissions Related to Climate, 26-28 november 2007 i Kalmar. Denna rapport finns endast utgiven av Kalmar högskola.


Skriv ut:

Datum