tangentbord dator

Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

Kemikalieinspektionen meddelar att effekterna av kemikalieskatten på elektronik nu ska undersökas. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

I Kemikalieinspektionens undersökning kommer bärbara datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare analyseras. 

- Vi välkomnar undersökningen och ser det som ett viktigt steg framåt. Syftet med skatten var gott: de farliga ämnena måste minska. Men återanvändningen av elektronik har blivit lidande, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Avfall Sverige, tillsammans med El-Kretsen och Inrego menade i en debattartikel i våras att skatten på kemikalier i elektronik hotar att kullkasta återanvändningen av elektronik, bland annat eftersom det är svårt att härleda när en begagnad elektronikprodukt sattes på marknaden första gången och om den har beskattats eller inte. Risken är stor är begagnade varor därför dubbelbeskattas.

Skatten på farliga kemikalier i viss elektronik infördes den 1 juli 2017. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. 

Läs mer i Kemikalieinspektionens pressmeddelande

 


Skriv ut:

Datum