Ekohistoria, konst och ny teknik ska minska avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som pågår samtidigt i 23 EU-länder fram till den 25 november. Projektet går ut på att visa hur vår konsumtion påverkar avfallsmängderna och miljön.

– Vi måste minska mängden avfall och projektet att koppla konst till modern teknik är ett sätt att involvera många människor och sprida kunskapen om hur konsumtionen påverkar miljön, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Och det är precis det som vi vill förmedla med vårt engagemang i Europa minskar avfallet.

Konsutställningen heter Art Space Waste Race och förkortas ASWR. Målet är att uppmärksamma invånarna i Gävleborg att all konsumtion har en belastning på miljön. Och att de personliga valen gör skillnad.

– Konstnärerna har skapat fantastiska konstverk med material från återvinningscentraler, nu hoppas jag att vårt budskap om konsumtionens miljöbelastning också går fram, säger Britt-Marie Berglund, miljöpedagog på Gästrike återvinnare. Allt har en egen ekologisk historia och idag konsumerar vi massor! Det håller inte, fortsätter hon.

Det är sju konstnärer som skapar konstverk med material från återvinningscentralen. Till varje konstverk skapas ekohistorier som presenteras med ny teknik. Med en innovativ tillämpning av Geografisk Information visas konstinstallationer som inte har gjorts tidigare, där plats, material och historia i kombination av teknik skapar nya uttryck.

Vid utställningen under vecka 47 får besökarna rösta på bästa konstverk. Genom att rösta kan man vinna en picknick på en Seg Way. En konstkunnig jury bedömer också konstverket och prisutdelningen är på söndag den 25 november. På www.aswr.se kan man titta på konstverken och rösta fram sin favorit.

Fakta

Aktiviteten är en del i aktivitetsveckan Europa minskar avfallet, ett EU-projekt som pågår 17-25 november 2012. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

För mer information kontakta

Britt-Marie Berglund, miljöpedagog Gästrike återvinnare. 026 17 29 25, britt-marie.berglund@remove-this.gastrikeatervinnare.remove-this.se

Therese Öhman, projektkordinator, Future Position X. 070 617 40 50, therese.ohman@remove-this.fpx.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

www.aswr.se, www.tankfore.se och www.minskaavfallet.sewww.avfallsverige.se

twitter.com/avfallsverige


Skriv ut:

Datum