El-Kretsen och EÅF får tillstånd bedriva insamlingssystem för elavfall

Naturvårdsverket har beviljat El-Kretsen och Elektronikåtervinning i Sverige, EÅF, tillstånd att driva insamlingssystem enligt förordningen om producentansvar för elutrustning. Tillståndet gäller i tio år, till och med 11 respektive 19 november 2025.

El-Kretsen har slutit samarbetsavtal med landets samtliga kommuner. Avtalet innebär att El-Kretsen ersätter kommunerna för gratis mottagning av elavfall från konsumenter. I systemet ingår cirka 2 600 insamlingsplatser, varav 600 återvinningscentraler och 2 000 mer lättillgängliga insamlingsplatser där hushållen kan lämna mindre elektronikprodukter, lampor och batterier. Insamlingsplatserna är lokaliserade i samråd med samtliga kommuner och El-Kretsen har genom avtalet minst en insamlingsplats i varje kommun. Som ett komplement för privatpersoner omfattar samarbetet med kommunerna även fastighetsnära insamling från 1,5 miljoner hushåll. Genom avtal med återvinnare och förbehandlare samlar El-Kretsen också in elavfall från företag, landsting och andra verksamheter. 

EÅF är en ekonomisk förening vars ändamål är att för de 79 anslutna producenterna  tillhandahålla och administrera ett system för insamling och återvinning av elavfall och batterier. Föreningen administrerar och hanterar insamlingen i 72 kommuner via 116 butiker, som är anslutna till systemet. I övriga kommuner sker insamling via åvc:er. EÅF och El-Kretsen har bildat ett clearingsystem, som fördelar den insamlade mängden elavfall på kommunernas åvc:er dem emellan i proportion till hur mycket som satts på marknaden av respektive systems anslutna producenter.

Ladda ner och läs beslutet om El-Kretsen

Ladda ner och läs beslutet om EÅF


Skriv ut:

Datum