Elever från söder till norr har uppmärksammat ”Europa minskar avfallet” med olika aktiviteter

En stor del av projekten i Sverige har engagerat elever i olika åldrar. Projekten att minska svinnet i skolmatsalarna har varit många, till exempel. Men det finns också andra projekt, där ungdomar varit aktiva:

• Industridesignstudenter LTH i Lund, har gjort en film för att uppmärksamma ohållbar produktion och konsumtion.

• Gullspångs och Mariestads kommuner har uppmanat sina elever att göra något kreativt på temat "en värld utan sopor". Deras alster har ställts ut på biblioteket under veckan.

• Elever i Umeå har deltagit i en designtävling och skapat funktionella saker av material som samlats in på en återvinningscentral.

• Ungdomsting för hållbar utveckling/ Förbundet Agenda 21 har haft en dag där unga människor skapar nytt av avfall.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år har anordnats för tredje året i rad. Avfall Sverige har varit nationell samordnare samtliga år och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom pro-jektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och av att minska halterna av farliga äm-nen i avfallet. Målet med de olika aktiviteterna inom projektet har varit att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska visa hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. ”Europa minskar avfallet” återkommer i ny tappning nästa år.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum