En köpfri dag för bättre konsumtion

Förebyggande av avfall toppar prioriteringen i EU:s avfallshierarki. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan mängden avfall minskas. Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall.

– En köpfri dag är en smart aktivitet som kan bidra till en ökad medvetenhet om din konsumtion och att det spelar roll hur du väljer att konsumera, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Precis det som vi vill förmedla med vårt engagemang i ”Europa minskar avfallet”.

Avfall Sverige är nationell samordnare för EU-projektet, som också stöds av Naturvårdsverket.

Textil är exempel på ett område där vi behöver ändra konsumtionsmönster. Aldrig har det varit så billigt att handla kläder som nu, och aldrig har vi konsumerat så mycket. Tillverkning av textil är en stor belastning för miljön. Det går åt enorma mängder vatten och kemikalier, och tillverkningen sker ofta under förhållanden som aldrig hade godkänts i EU.

Det sydskånska avfallsbolaget Sysav bidrar till Europa minskar avfallet-veckan med kampanjen Köp inte skräp. Den har som syfte att få folk att tänka över hur konsumtion påverkar avfallsmängder och miljö. Årets tema är textil och kläder. På www.kopinteskrap.se kan man uppleva scroll-äventyret Historien om dina kläder, och se hur det går till från bomullsplanta till färdigt plagg i butiken.

Köp inte skräp är ett samarbete mellan Sysav och de 14 ägarkommunerna i södra Skåne. Kampanjen är en del av ”Europa minskar avfallet”, som pågår 22-30 november. Under veckan anordnas tusentals aktiviteter, i Sverige och runt om i Europa.

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum