En Köpfri Dag utmanar och inspirerar

November varje år uppmärksammas En Köpfri Dag, en internationell kampanj som agerar motpol till nutidens konsumtionshets. I år infaller dagen den 25 november, samtidigt som projektet Europa Minskar Avfall pågår. 

Kampanjen uppmanar oss att under 24 timmar inte köpa någonting alls. Genom att utmana oss själva får vi en möjlighet att reflektera över konsumtionens roll i samhället såväl som våra personliga konsumtionsmönster. Att minska vår konsumtion är ett av de mest effektiva sätten att förebygga avfallsmängden. Dagen uppmärksammades för första gången 1992 i Kanada, under namnet Buy Nothing Day, och har med tiden växt till en internationell rörelse. Idag firas den i mer än 65 länder runt om i världen. Läs mer på www.enkopfridag.se 

En Köpfri Dag är en av aktiviteterna i EU-projektet Europa Minskar Avfallet. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Den 19-27 november pågår projektet och över 12.000 aktiviteter anordnas runt om i Europa under veckan. Avfall Sverige är nationell samordnare.


Skriv ut:

Datum