En våg av tänkvärda budskap ska minska avfallet

Aktiviteterna i Europa minskar avfallet är ett konkret sätt att bidra till Sveriges och EU:s miljömål. Årets aktiviteter visar på nationella kampanjer, satsningar i stora företag, aktiviteter i sociala medier och kloka kampanjer i nästan 100 svenska kommuner. Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som genomfördes vecka 47 i 23 EU-länder. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket.

– I år har vi sett exempel på många genomtänkta projekt i både stort och smått. Kommuner, företag och föreningar har verkligen tänkt till för att föra ut vårt gemensamma budskap att mängden avfall måste minska. De har också visat hur vi kan minska avfallet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Att ta ansvar för sin miljöpåverkan genom att förändra sin konsumtion handlar om att ändra sitt, eller sitt företags, sätt att tänka. Beteendeförändringar måste komma inifrån och aktiviteterna i Europa minskar avfallet syftar till att öka kunskapen och insikten om hur vi kan välja att belasta miljön med vår livsstil och företags sätt att arbeta.

– Att så många deltog med ett så stort engagemang visar att frågan är prioriterad i organisationer runt om i landet. Det ger hopp om att vi med gemensamma krafter kommer lyckas minska avfallsmängderna och uppnå stora miljövinster, säger Sanna Due Sjöström, Naturvårdsverket.

Allt fler företag visar sitt ansvar och engagemang genom att delta i Europa minskar avfallet. Att se över företagets produktion och erbjudanden ger starkare varumärke, är ett stort plus för miljön och hjälper också konsumenterna på rätt spår.

Exempel på aktiviteter 2012

• Workshops för näringslivet och medlemmar i Rotary.

• Seminarier för bland annat byggbranschen och sjukvården.

• Mässor med showrooms inredda med second hand.

• Utbildning och tävlingar för att minska mängden matrester i lunchmatsalar på skolor

• Bjussa.se är en gratissajt där man kan skänka och få prylar, möbler och kläder.

• Twitterkampanj som utmanar privatpersoner till eko-löften.

• Adventskalender till invånare med ekosmarta tips ända fram till jul.

• Lokala restauranger som inspirerar med recept på matrester.

• Lokala pressmeddelanden, temaartiklar och enkla frågequiz i lokaltidningar.

Fakta

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som genomfördes under vecka 47 i 23 EU-länder. Det var fjärde året och det är klart för två år till. Avfall Sverige är nationell samordnare och stöds av Naturvårdsverket. Stora och små företag, ideella föreningar och 91 kommuner kommunicerade för att nå svenska folket med att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Sanna Due Sjöström, handläggare, Genomförandeavd, 010-698 14 32, sanna.due@remove-this.naturvardsverket.remove-this.sewww.avfallsverige.se

www.minskaavfallet.se

twitter.com/avfallsverige


Skriv ut:

Datum