Energy from waste Potential contribution to EU renewable energy and CO2 reduction targets

Rapporten visar att avfallsförbränning är en nyckel till att nå klimatmålen. Om övriga Europa skulle använda avfallsenergi på samma sätt som Sverige skulle en tredjedel av målet med att minska växthusgaserna uppnås. Rapporten finns endast på engelska.


Skriv ut:

Datum