Etappmål för att minska matavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram etappmål för att förebygga bland annat matavfallet.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att en viktig del i arbetet med att göra konsumtion mer resurseffektiv och hållbar är att minska mängden matavfall och matsvinn. Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå etappmål inom miljömålssystemet för att förebygga matavfall. Naturvårdsverket får även i uppdrag att föreslå etappmål för att främja återanvändning av förpackningar.

- Vi ser fram emot nationella mål för arbetet med förebyggande av avfall. Avfall Sverige har gått före och antog i början av året ett nytt mål: till år 2025 ska mat och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015 - kort kallat 25/25-målet. Redan efter bara några månader har 54 kommuner engagerat sig i målet.  Det finns också flera kommuner i Sverige som är föregångare vad gäller mål för förebyggande, som till exempel Göteborg och kommunerna i Nordvästra Skånes Renhållning, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Här hittar du Regeringens pressmeddelande. 


Skriv ut:

Datum