Ett smörgåsbord av inspiration och nytänkande

Drygt 500 personer samlades till Avfall Sveriges höstmöte för att samla kunskap och idéer på temat återvinningscentraler och återbruk. Att det händer mycket på området just nu stod klart.

Återvinningscentralerna har fått en väldigt viktig roll i avfallshanteringen. Med sina 29 miljoner årliga besök slår de Sveriges muséer. Hälften av dem har idag insamling för återbruk och den andelen växer snabbt. Nya tankar kring utformning och flexibilitet har börjat ta form.

Intresset för begagnat växer också. Anna Bolin från Göteborgs universitet berättade att många rent av ser prylar som besjälade, att de kan känna samhörighet med tidigare ägare genom en gammal fåtölj eller en havd och skavd vas.

Fortfarande är dock intresset större för att skänka till återbruk än att köpa second hand. Under höstmötet gavs flera svar på frågan hur kommuner och andra aktörer bäst bör jobba för att öka återbruket.

Flamländska Kringwinkel har samlat många frivilligorganisationer under ett paraply och samordnar såväl insamling som logistik och försäljning. De har byggt upp en kedja av smakfulla butiker, som framför allt vänder sig till medelinkomsttagare. Tack vare den effektiva organisationen ger verksamheten god avkastning.

En snarlik lösning är återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna, som har som mål att ersätta Mall och Scandinavia och Emporia. Falun har valt en annan väg. De vill utnyttja befintliga butiker i centrum och utbilda butiksägarna för att på ett bättre sätt kunna saluföra de möbler, kläder och prylar som lämnas in.

Juridiken ger klartecken

Christer Hjert från Kommunakuten klargjorde att de juridiska förutsättningarna för kommuner att arbeta med förebyggande och återbruk finns.

– Det är upp till er att avgöra hur avfallet ska hanteras, så ni kan plocka ur containrar för att lämna till återanvändning – det är faktiskt er skyldighet, sade han.

Kommunerna får också sälja insamlade saker eller material, men inte i vinstsyfte och man får inte dumpa priser för att konkurrera ut andra aktörer. Fortfarande kan dock inte avfallstaxan användas för att finansiera förebyggandearbete. Avfall Sverige arbetar vidare i kontakt med regeringskansliet för att få en förändring till stånd. 

En ny chans för virke

Trä är en stor fraktion på återvinningscentralerna. Idag går det allra mesta till energiåtervinning, men det finns flera vägar att låta det klättra högre upp i avfallstrappan. På NSR har det gjorts framgångsrika försök att återvinna det till spånskivor, berättade Eric Rönnols. VafabMiljö lämnar det vidare till skolornas träslöjd och inom June avfall har en bytesbod för byggmaterial gett snurr på såväl pallkragar som trälister och cement.

Hitta nya kompisar

Flera talare menade att varje region sannolikt måste hitta sin egen väg att utveckla återvinningscentralerna. Och även om det finns olika sätt att öka återbruket rådde och enighet på en punkt: vi måste bjuda in många parter.

– Samtal pågår med Svensk Handel, bland annat för att effektivisera återanvändningen och återvinningen av textil, berättade Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Jürgen Blondeel från Kringwinkel beskrev deras främsta framgångsfaktor genom att citera ett gammalt talesätt: ”Ensam går man fortare, tillsammans kommer vi längre.”


Skriv ut:

Datum