kläder

Farliga ämnen som finns i kläder och annan textil förbjuds nu.

EU-förbud mot farliga ämnen i textilier

EU-länderna har röstat ja till kommissionens förslag om förbud mot farliga ämnen i  kläder, skor och andra textilvaror som kan komma i kontakt med människors hud.

EU-kommissionens förslag innebär att CMR-ämnen förbjuds i skor och varor av textil, exempelvis kläder, lakan, handdukar och inred­ningstextilier som konsumenter kommer i kontakt med. Det betyder att tyger i bilar, bussar och möbler i offentliga miljöer också kommer att omfattas. Syftet med förbudet är att minska användarnas exponering för ämnena.

CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagena) eller som kan störa fort­plant­nings­förmågan (reproduktionstoxiska). På listan över ämnen står fyra särskilt farliga metaller: kadmium, krom, arsenik och bly samt ett antal särskilt farliga ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som används för att mjukgöra plast och förekommer i exempelvis textiltryck.Delar som är gjorda av skinn och läder omfattas inte eftersom de normalt innehåller andra slags ämnen än de som finns i textilmaterial.

Det exakta datumet för när förbudet införs är ännu inte fastställt, men det blir i slutet av 2020.

Kemikalieinspektionen vid flera tillfällen försett EU-kommissionen med underlag från olika undersökningar om vilka farliga ämnen som kan finnas i textilvaror och som kan skada människor och miljön. En av slutsatserna har varit att en särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats


Skriv ut:

Datum