EU-frågor i fokus på Avfall Sveriges årsmöte

- Varje år uppkommer cirka 1,3 miljarder ton avfall inom EU, varav cirka 40 miljoner ton är giftigt eller skadligt för vår hälsa. Det blir totalt 3,5 ton avfall per person. Eftersom vi har vattnet och luften gemensam behövs en gemensam avfallspolitik, sa Göran Färm.

- EUs arbete är allt viktigare i miljöpolitiken, sa Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren, som påpekade vikten av att delta aktivt i EU-arbetet vilket Sverige gjort i processen med att ta fram ett nytt ramdirektiv för avfall.

Maria Ågren berömde också Sveriges framgångrika arbete på avfallsområdet.

- Avfallsbranschen är den bransch som minskat sina utsläpp mest, med 85 procent på tio år, sa hon.

Framgångarna har gjort Sverige till ett föregångsland och avfallsbranschen till en stor aktör inom miljöteknikexport. Berit Gullbransson från Swentec visade på möjligheterna. På frågan om det är detta vi ska leva av i fortsättningen svarade hon:

- Absolut! Vi ska ta det här ledarskapet.

Peter Örn är ordförande i Delegationen för hållbara städer, en viktig aktör i klimatarbetet som också ska stödja svensk export. Han talade om vikten av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i världens växande städer.

- 2008 bodde hälften av jordens människor i städer. Om några decennier kan det mycket väl vara tre fjärdedelar, sa han.

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist konstaterade också vid sin genomgång av aktuella omvärldsfrågor att EUs strategier och lagstiftning har avgörande betydelse för utvecklingen i Sverige.

- En av de stora frågorna inom den kommunala avfallshanteringen verkar nu gå mot sin lösning genom att Sverige tillämpar EU-principer, sa Weine Wiqvist.

 


Skriv ut:

Datum