Biogastankning

EU godkänner skattebefrielsen för biogas

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas (och biogasol), som används inom transportsektorn och till uppvärmning. 

Tack vare beslutet kan Sverige fortsätta skattebefria biogas, exempelvis inom kollektivtrafiken där biogas är ett vanligt drivmedel i bussar.

Godkännandet gäller i tio år, det vill säga under 2021–2030. Fram till årsskiftet gäller det befintliga skatteavdraget.

– Detta är ett positivt besked för biogasen, men det är samtidigt viktigt att politiska beslut fattas snarast även vad gäller produktionspremierna som föreslagits av Biogasmarknadsutredningen. Den inhemska produktionen av biogas och biogödsel bidrar till en rad viktiga samhällsnyttor. Därför är det helt avgörande att få till en förbättrad konkurrenssituation mellan svensk och importerad biogas. De föreslagna produktionspremierna är ett steg i rätt riktning och bör ses som en del i den gröna kick-start som samhället behöver. Inte minst då svensk biogas och biogödsel även bidrar till ökad försörjningstrygghet och landsbygdsutveckling, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

Läs också Biogasmarknadsutredningen ”Mer Biogas! För ett hållbart Sverige”, SOU 2019:63
 


Skriv ut:

Datum