Eurest Services ger gästerna tips och information om avfallsminskning

En dag under veckan vägs det matavfall som slängs på Eurest Services restauranger. Dessutomgesinformation och tips till både kunder och medarbetare om hur man undviker att avfall uppstår. Man tipsar till exempel restauranggästerna om att äta sallad och varmrätt på samma tallrik, vara sparsamma med servetterna osv. Samtidigt pågår ett arbete med olika åtgärder för att minimera mängden avfall och öka medvetenheten om de avfallsmängder som genereras.

Eurest Services driver omkring 125 restauranger och totalt serveras 64.000 måltider varje dag i bolaget. Avfall är temat för företagets miljöarbete under hösten 2009 – våren 2010.  Att reducera och återvinna avfallet är en av företagets miljöförbättrande åtgärder.

"Europa minskar avfallet" är ett projekt som pågår samtidigt i tio europeiska länder. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Läs mer på www.eurestservices.se, www.minskaavfallet.se eller www.avfallsverige.se

För mer information om "Europa minskar avfallet" kontakta Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

För mer information om Eurest Services , kontakta kontakta Christina Odén, miljösamordnare Eurest Services AB, tel 0704-61 75 31, christina.oden@remove-this.eurest.remove-this.se


Skriv ut:

Datum