EU-flaggan

Europaparlamentet röstade ja till lagförslag om att förbjuda ”slit-och-slängplast”

Ett lagförslag om att förbjuda försäljningen av en mängd plastprodukter för engångsbruk antogs på onsdagen av Europaparlamentet. Det berör bland annat tallrikar, bestick och ballongpinnar. 

Man lyfter också att EU-länderna behöver minska konsumtionen av flera andra plastprodukter, som det i dagsläget inte finns några alternativ till, med åtminstone 25 procent fram till 2025. Det handlar t.ex. om förpackningar för hamburgare, smörgåsar, frukt, grönsaker, efterrätter eller glass. Europaparlamentet uppmanar därför EU-länderna att ta fram nationella strategier för att uppmuntra användningen av produkter som lämpar sig för flergångsbruk, och även återanvändning och återvinning.

Utkastet till den nya lagen godkändes med 571 ja-röster, 53 nej-röster och 34 nedlagda röster. Parlamentets företrädare kommer nu att inleda förhandlingar med EU-ländernas regeringar om det slutliga regelverket.

Läs pressmeddelandet från EU-parlamentet här

Här hittar du Avfall Sveriges ståndpunkter om plast


Skriv ut:

Datum