EU-flaggan

EU:s handlingsplan för den Gröna given

Igår, den 11 mars, presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, en central del av den Gröna given som presenterades i december, och som ska vägleda till hållbar tillväxt. 

Handlingsplanen innehåller flera steg för hur hållbara produkter ska bli normen.  Ny lagstiftning ska försäkra att produkter som placeras på marknaden inom EU har en längre livslängd än idag, och att de blir enklare att återanvända, reparera och återvinna. De ska dessutom i så hög grad som möjligt tillverkas av återvunnet material. Mängden engångsprodukter begränsas, programmerad förkortad tidslängd ska motarbetas och ett förbud mot att förstöra osålda produkter införs – här anges dock vissa undantag av produkter som inte kan lagras.

Konsumentmakten ska stärkas. De ska ha tillgång till pålitlig information kring produkters reparerbarhet och hållbarhet för att lättare kunna göra miljömässigt hållbara val. Att produkter ska kunna repareras blir en rättighet.

EU-kommissionen kommer att presentera särskilda åtgärder mot de sektorer som använder mest resurser och där potentialen till cirkularitet är hög. Här nämns ett nytt regelverk för batterier som ska öka hållbarheten och ”den cirkulära potentialen”, vilket kan tolkas som ökade krav på såväl återanvändning som återvinning. Kraven skärps vad gäller återvunnen andel i plastprodukter och såväl mikroplaster som biobaserad och nedbrytbar plast lyfts. Vidare kommer strategier för textilier och byggindustrin att tas fram. Särskilda krav kommer också att ställas på förpackningar, elektronik och mat.

Att förebygga att avfall uppstår nämns som en viktig fråga, liksom att minimera EU:s export av avfall och att stoppa illegala avfallstransporter.

– Äntligen lite crunch time! Vi behöver cirkulära lösningar och flera av förslagen har en potential att kunna påskynda denna nödvändiga omställning, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Läs mer om handlingsplanen


Skriv ut:

Datum