Exportförbud stor miljöframgång

Konventionen, som har arbetats fram inom FN, undertecknades 1989, och tillägget ”Ban Amendment” skrevs in 1995, men trädde alltså i kraft först den 5 december 2019. Den innebär ett förbud mot export av farligt avfall från OECD-länder och EU-länder till länder som inte är medlemmar av OECD eller EU, i praktiken en begränsning av flödet mellan rikare och fattigare länder.

Under hösten enades de 187 länderna som har anslutit sig till Baselkonventionen om att även plast som inte är återvinningsbar och som är svår att återanvända ska klassificeras som farligt avfall. Därmed begränsas möjligheterna att exportera sådant avfall till utvecklingsländer.

Läs mer


Skriv ut:

Datum