Fastighetsägare och kommuner får betala producentansvaret

Producenterna står endast för mellan 30-40 procent av den totala kostnaden för återvinningen av förpackningar och returpapper. Resten belastar fastighetsägarna och kommunerna.

Det visar en ny undersökning som RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen tagit fram tillsammans med hyresgästföreningar och fastighetsägare.
– Lagen om producentansvar för förpackningar och returpapper behöver ses över för att öka och förbättra återvinningen, säger RVFs VD Weine Wiqvist.
– Vår undersökning ”Vem betalar det svenska producentansvaret för förpackningar och returpapper?” visar att stora kostnader inte tas av tillverkarna. I stället vältras kostnader över på fastighetsägare och kommuner. Då faller själva idén med producentansvaret och miljöstyrmedlet fungerar inte som det var tänkt, säger Weine Wiqvist.

Att undersökningen är gjord i samarbete med flera andra berörda parter visar att frågeställningen är angelägen för många i samhället.

Ladda ner hela rapporten från RVFs hemsida, www.rvf.se


Skriv ut:

Datum