Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i SAMSA-området

Sammanfattning: Exemplen i rapporten visar hur ett väl fungerande kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper skulle kunna fungera i praktiken och vilka resultat som skulle kunna uppnås med fastighetsnära insamling med separata kärl hos lägenheter i SAMSA-området.

Kommunerna i Skåne och Blekinge har genom sin samverkansorganisation SAMSA (Samarbete – Sydsvenskt Avfall) sammanställt denna rapport. Den utgör ett kunskapsunderlag för kommuner i arbetet med att utveckla insamlingen av förpackningar och returpapper som en förberedelse för ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper.

I rapporten presenteras resultat och erfarenheter från goda exempel på fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i separata kärl från lägenheter i några områden i olika kommuner i SAMSA-området. Exempelområdena har valts ut baserat på förutsättningarna i områdena, plockanalysresultat och invägda mängder.


Skriv ut:

Datum