Fem nominerade till prisutdelningen för bästa projekt i ”Europa minskar avfallet”

Avfall Sveriges roll i ”Europa minskar avfallet” är, utöver att vara koordinator, också att nominera fem kandidater – en från varje deltagarkategori – till en prisutdelningsceremoni i Bryssel, där de bästa projekten i hela Europa utses. Förra året vann den svenska restaurangkedjan Eurest i kategorin industri/näringsliv/handel.

Följande kandidater från 2010 har nominerats:

  • Förvaltningar/offentliga institutioner/myndigheter: Kretsloppskontoret Göteborgs stad
  • Föreningar, organisationer: Def.Waste
  • Industri/näringsliv/handel: Allwin
  • Utbildningsinstitutioner: Bjurhovdaskolan
  • Övriga: Skånes Universitetssjukhus/Region Skåne

För mer information om projekten, se minskaavfallet.se/aktiviteter/aktiviteter-2010

”Europa minskar avfallet” (European Week for Waste Reduction, EWWR) är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionens program LIFE+. År 2011 arrangeras veckan 19-27 november och det blir sista gången i befintlig form.

För mer information kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum