Fem svenska bidrag tävlar om europeiskt pris

Projekten arrangerades under veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågick i slutet av november. Det är ett EU-projekt som i år anordnades för tredje året i rad. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och av att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

– Avfall Sverige har nyligen antagit en vision – ”Det finns inget avfall”. Projektet ”Europa minskar avfallet” är en viktig del i detta arbete, säger Anna-Carin Gripwall., kommunikationschef på Avfall Sverige.

De nominerade till utmärkelsen är:

• Gästrike Återvinnare, Gävle, med sitt webbprojekt "Tänk före" – ett kreativt, medvetet och långsiktigt arbete för avfallsminimering. (Kategorin förvaltning/offentlig institution/myndighet)

• Tyréns AB och Region Skåne för sitt strategiska arbete för att minska avfall på sjukhuset. (Kategorin industri/näringsliv/handel)

• Förbundet Agenda 21, som samlade 120 gymnasieelever till Ungdomsting för hållbar utveckling; en ungdomskonferens om miljö och förändring i Västerås. (Kategorin förening/organisation)

• De skolor som deltagit i årets Europa minskar avfallet för att minska matsvinn, genom en representant; Bjurhovdaskolan i Västerås. (Kategorin utbildningsinstitution)

• Medveten Konsumtion har via tjänsten och facebookappen skänkes.se uppmuntrat konsumenter att ta vara på resurser. Medveten konsumtion gjorde även en insats för kampanjens synlighet genom ett aktivt twittrande under kampanjveckan (Kategorin övrigt)

Avfall Sverige önskar de nominerade lycka till vid prisceremonin, som hålls i Bryssel i mitten av juni nästa år.

Läs mer på www.minskaavfallet.se

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum