Klo som hämtar restavfall till energiåtervinning

FN-rapport hyllar förbränning

”Energiåtervinningsanläggningar har potential att minska avfallsvolymerna med upp till 90 procent, vilket gör det till en snabb lösning på ett växande avfallsproblem”, skriver FN:s miljöprogram, UNEP, på sociala medier.

Inlägget baseras på en rapport från Uneps International Environmental Technonlogy Centre, som ska ge underlag till beslutsfattare.

Idag finns det omkring 1 700 förbränningsanläggningar i världen, och fler lär det bli. Bara i Kina planeras förbränningskapaciteten öka med 50 procent. Det är en välkommen utveckling, menar författarna, eftersom tekniken utvecklats med minimala utsläpp av farliga ämnen som följd. Tester visar till och med att luften som lämnar vissa förbränningsanläggningar är renare än den som tas in. Att energi kan utvinnas genom processen bidrar till att det ses som en långt bättre metod än deponering – eller i värsta fall öppen förbränning – som ofta är alternativen.

Här hittar du rapporten


Skriv ut:

Datum