Fokus på transportsektorn i slutbetänkande

Miljömålsberedningen har lämnat sitt slutbetänkande ”En Klimat- och Luftvårdsstrategi för Sverige”. 

Knappt 40 procent av de svenska klimatutsläppen ingår i dag i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Beredningen anser att både handelssystemet och EU:s klimatmål till 2030 behöver skärpas.

Miljömålsberedningen anser att klimatfrågan ska integreras i arbetet i alla politikområden och sektorer och på alla nivåer i samhället. Därför föreslår beredningen att regeringen i samband med nästa översyn av respektive samhällsmål ser över och, om det behövs, formulerar om målen så att de är förenliga med klimatmålen. 

Miljömålsberedningen föreslår även en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Ett stort fokus ligger på transportsektorn, som i dag står för hälften av alla utsläpp utanför EU:s handelssystem.

Läs mer på regeringens webbplats


Skriv ut:

Datum