”Följ regelverket och ställ tydliga krav vid offentlig upphandling”

Följ regelverket, ställ tydliga och relevanta krav vid upphandling och räkna med mer tillsyn. De råden framfördes vid Avfall Sveriges Höstmöte i Halmstad i veckan. Drygt 300 deltagare hade samlats för att lyssna till ett 20-tal föredrag på temat offentlig upphandling och samverkan.

Gunnar Fredriksson, chef för Naturvårdsverkets enhet för produkter och avfall, redogjorde för det nya förslaget till vägledning till definitionen om hushållsavfall. Begreppet hushållsavfall är grunden för kommunernas upphandling och Naturvårdsverket har under flera år arbetat med en vägledning. Avfall Sverige har tidigare gett kommentarer till Naturvårdsverkets förslag, och i huvudsak gett stöd till förslaget. Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist gav under höstmötet också rådet att använda vägledningen och använda den på ett bra sätt.

För att stödja beställare och entreprenörer kommer nu Avfall Sverige bland annat att erbjuda utbildingar och informera om offentlig upphandling, erbjuda uppdaterade mallar och sammanställa upphandlingar samt bilda nätverk för offentlig upphandling.

Den som vill veta mer om Avfall Sveriges Höstmöte, eller om offentlig upphandling av tjänster som berör avfallshanteringen, kan kontakta Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist på 0708-93 15 99 eller via e-post till weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum