biogasreaktor

Genom biogasproduktionen blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

”Förläng stödet till biogasen”

I december betalar Jordbruksverket ut ett tillfälligt stöd till biogasbranschen. Det har gett en positiv injektion, som kommer att behövas tills en lösning på konkurrenssituationen är på plats, menar Avfall Sverige.

Totalt är det 327 miljoner kronor som nu betalas ut – 270 miljoner kronor för det tillfälliga biogasstöd som regeringen avsatte pengar till i våras och 57 miljoner kronor för det årliga gödselgasstödet. Intresset har varit mycket stort.

– Det här stödet behövs för att möta konkurrensen från den danska biogasen, som får dubbla stöd i form av produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i Sverige, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

– Idag tror anläggningarna på en ökad produktion under 2019. Det här stödet har betytt mycket för framtidstron. Nu är det viktigt att inte tappa farten. I juni presenterar biogasutredningen sitt slutbetänkande och även om de då kan föreslå en långsiktig lösning lär det dröja innan den kan komma på plats. Vi skulle därför behöva garantier om fortsatt stöd åtminstone under 2020, så att våra medlemmar kan fortsätta producera fossil­fritt bränsle.


Skriv ut:

Datum