Förslag för hur farligt avfall ska spåras

Naturvårdsverket har nu presenterat sitt förslag till system för att kunna spåra och samla statistik kring farligt avfall.

En digital lösning blir navet i det nya systemet. Där ska alla som producerar, transporterar, mellanlagrar eller behandlar farligt avfall lämna uppgifter om bland annat avfallets typ och mängd. Förslaget ska nu skickas på remiss. Den digitala lösningen ska därefter utvecklas i samverkan med berörda aktörer. Den digitala lösningen för spårbarhet av farligt avfall ska vara i drift den 5 juli 2020.

Läs mer i Förstudie om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall.


Skriv ut:

Datum