Framtidens förbränning - utdrag från senaste Avfall och Miljö

I en framtida cirkulär ekonomi kommer energiåtervinning av avfall fortfarande ha en roll. Men den är annorlunda än dagens, och stora förändringar måste ske såväl inom avfallshanteringen som tidigare i flödet. Det visar en analys som Avfall Sverige låtit Rise göra tillsammans med innovationsprogrammet Resource.

Ett 20-tal aktörer har bidragit till analysen genom enkäter och workshops och resultatet har blivit en handfast rapport som många fler än avfallsförbrännare har anledning att ta till sig.

Två scenarios är utgångspunkten för analysen, där vi landar i år 2045.

I scenario 1, Hållbar konsumtion, är den cirkulära ekonomin i Sverige baserad på ett förändrat konsumtionsmönster, cirkulära affärsmodeller samt produkter som lever längre och är multifunktionella för att underlätta delning. Energiåtervinningens roll blir att ta hand om material som är mer komplext och svårhanterat än dagens. Dess aktörer tar betalt för levererad energi men också för avgiftning och utvunna metaller, mineraler och konstruktionsmaterial, vilken kräver nya sätt att särbehandla olika strömmar in till deras anläggningar.

I scenario 2, Långtgående återvinning, tar avfallsförbränning hand om en mindre del av ett stort materialflöde. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för energiåtervinning sätts av försörjningssystem för sekundära råvaror och nya och specialiserade affärsmodeller har utvecklats.

För energiåtervinningssektorn skapar båda scenarierna ett omfattande innovationsbehov. För att vara relevant och värdeskapande i en cirkulär ekonomi måste sektorn jobba med energitekniska, systemtekniska och affärsmässiga innovationer, och bidra till policy- och strategiformulering som ger tydlighet och fart i utvecklingen.

Baserade på scenarioanalysen har fyra övergripande områden identifierats, där innovation måste prioriteras: askor, industriell symbios, svåra avfall samt lagring och användning av koldioxid – CCS/CCU.

Här hittar du hela artikeln och tidningen Avfall och Miljö


Skriv ut:

Datum