Från bord till jord...

Den 27 april presenterar RVF ett stort projekt om insamling och återvinning av bioavfall i Sverige och Norge. Syftet med projektet har varit att utvärdera system för kompostering och rötning med biogasframställning. Vad fungerar bra? Vad kan fungera ännu bättre?

Intressenter i projektet är, förutom RVF, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Norsk renholdsverksforening, VA-Forsk och Reforsk.

Projektet kommer att redovisas under ett seminarium den 27 april, där ovanstående parter, samt andra intressenter kommer att delta.

Tid: 27 april 2005
Plats: Göteborg

För mer information, se vår hemsida www.rvf.se.

Välkommen att delta!

Anmäl dig till Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, anna-carin.gripwall@remove-this.rvf.remove-this.se, 070-662 61 28.


Skriv ut:

Datum