Fynda och minska avfallet på bloppisar.se

– Det känns kul att bidra till att saker återanvänds i dagens slit-och-slängsamhälle. Att köpa något som är begagnat och unikt är lika stor shoppingglädje som att köpa något nytt från butik, säger Maria Jonasson.

Bloppisar.se deltar i veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

– Genom att sälja och köpa begagnat bidrar man till att minska avfallet. Det är inget fel att konsumera, men man kan konsumera smart, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:
Maria Jonasson, tel 070-252 95 47, mia@remove-this.miashopping.remove-this.com
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum