Ge människor kunskap att fatta rätt beslut

–      Att förebygga avfall är högsta prioritet för oss. Ett sätt är att anordna aktiviteter som ökar allas vår medvetenhet om att avfallsmängderna ökar, en ökning som inte är hållbar på lång sikt, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. För viljan saknas inte hos de flesta – däremot kunskapen.

Mycket av det vi konsumerar belastar naturen. Några tips för en hållbar utveckling är att minska sin egen miljöbelastning genom att:

  • vara matsmart (inte kasta bort mat), exempelvis genom att göra matlåda på resterna, lukta och smaka när bäst-före-datumet gått ut, be om en doggybag på restaurangen,
  • köpa kvalitet och vårda, exempelvis köp en jacka som håller tvätt efter tvätt, köp ett bra skydd till din mobil,
  • köpa/sälja/ge/ta emot second hand, t ex kläder, saker, möbler och sportutrustning,
  • hyra och låna/låna ut, äg tillsammans med grannar och vänner, exempelvis verktyg, partytält, sportutrustning, hobbyprylar,
  • laga trasiga saker, möbler, kläder och skor hos tapetserare, skräddare och skomakare m fl,
  • köpa miljövänliga och ekologiska produkter med mindre innehåll av miljögifter.

Ibland kan man enkelt sänka kostnaden och minska arbetsinsatsen genom att minska sitt avfall. Andra gånger är det både besvärligare och dyrare att agera hållbart. I alla fall på kort sikt .…

Undersökningar visar att mängden avfall i Sverige kan komma att dubbleras till år 2030 om vi inte agerar. Genom EUs ramdirektiv för avfall har Sverige förbundit sig att arbeta för att förebygga avfall, genom att sträva efter mer hållbar produktion och konsumtion.

–      Direktivet ställer också krav på att Sverige ska ta fram ett nationellt program för att förebygga avfall, och det är något vi arbetar med. Viktiga områden som vi fokuserar extra på är att minska matsvinnet och förebygga avfallsslag som bygg- och rivningsavfall, elektronik och textilier, bland annat genom att öka återanvändningen och ändra konsumtionsmönster, säger Sanna Due på Naturvårdsverket. Programmet är klart 2013.

Vad är Europa minskar avfallet?

Under 2011 deltog 30 EU-länder i projektet European Week for Waste Reduction, eller Europa minskar avfallet som det heter i Sverige. Kommuner och företag i hela landet genomför projekt som syftar till att minska mängden avfall som uppstår, på olika sätt. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Målet är att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av mängderna vi konsumerar och sedan slänger. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

Det är fjärde året projektet genomförs. Höjdpunkten är en temavecka med aktiviteter den 17-25 november.

Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter. Anmäl gärna en egen aktivitet på www.minskaavfallet.se Läs mer här eller på den europeiska sajten www.ewwr.eu

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28,acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Sanna Due, handläggare, Naturvårdsverket, 010-6981432, sanna.due@remove-this.naturvardsverket.remove-this.se


Skriv ut:

Datum